Chào mừng Bạn đến với Blog Gia đình Phật tử Tân Thái!

Thứ Bảy, ngày 24 tháng 1 năm 2015

Ban Bảo trợ GĐPT Tân Thái: Báo cáo đóng góp tài chính 2010-2014

Đơn vị tính: 1.000 đồng
STT
Phương danh
Số
điện thoại
2010
2011
2012
2013
2014
01
ĐĐ. Thích Giác Quang
0905 451 0691.000

02
Trần Văn Sáu
0982 588 825
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
03
Phan Văn Nho
0932 440 089
1.000
1.000
1.000
1.000
500
04
Phùng Đấu
0913 487 704
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
05
Nguyễn Văn Chính
0935 932 066
x
1.000
1.000
1.000
1.000
06
Huỳnh Thị Thúy
0982 993 493
1.000
1.000
1.000
1.000

07
Ngô Văn Đình Hoài
0905 911 070
1.000
1.000
1.000
1.000
.1.000
08
Nguyễn Văn Lự
0905 282 325
1.000
1.000
1.000
1.000

09
Ngô Thị Hồng Phượng
01213635848
1.000
1.000
1.000
1.000

10
Ngô Thị Thủy
0905 329 558
x
x
x
x
.1.000
11
Nguyễn Ngọc Thành
0913 416 944
1.000
1.000
1.000
1.000
500
12
Huỳnh Thị Thu Nguyệt
0906 450 450
1.000
500
1.000


13
Nguyễn Văn Thiện
0905 174 491
1.000
1.000
1.000
1.000
500
14
Nguyễn Thị Tường Vy
0905 835 795
x
x
x
x
500
15
Nguyễn Thị Hoa
01234333064
1.000
1.000
1.000
1.000

16
Huỳnh Văn Ty
0905 138 113
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
17
Hồ Văn Sáng
0905 710 937
x
x
x
x
1.000
18
Huỳnh Thị Năm
01223458261
1.000
1.000
1.000
500

19
Lê Thị Bảy
0905 313 473
1.000
1.000
1.000


20
Phạm Thị Sanh
0905 311 957
1.000
1.000
1.000
1.000

21
Huỳnh Thị Đức
0903 534 538
1.000
1.000
1.000


22
Võ Thị Kiều Loan
0905 707 762
1.000
500
1.000
500

23
Ng: Thị Hoàng Huệ
0974 435 999
x
1.000
1.000
1.000

24
Trần Thị Chính
0905 122 108
x
1.000
1.000
1.000
1.000
25
Hồ Thị Khê
0935 750 477
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
26
Võ Thị Năm

x
x
x
1.000
1.000
27
Nguyễn Cửu Thanh
0914 112 443
x
x
1.000
1.000

28
Trần Cảnh Hưng
0905 115 564
x
1.000

1.000

29
Lê Thị Năm

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
30
Phạm Thị Mười

1.750
1.000
1.000


31
Ng: Thị Tường Hoài

x
1.000
1.000
1.000

32
Trần Thị Hồng Thúy

x
100 $
50 $
100 $
1.000
33
Nguyễn Lê Châu

x
x
x
x
1.000
34
Lê Thị Sa
05113912542
x
x
x
x
500
35
Lê Thị Sáng
01653289475
x
x
x
x
500

Cộng

20.750
26.050
25.950
25.100
16.000

Ghi chú:
- Đại đức Thích Giác Quang (Thầy Chúc Tâm) - Cố vấn BBT được miễn đóng góp nhưng Thầy hoan hỷ ủng hộ.
- Các Thành viên không tiếp tục tham gia năm 2014, cho phép chúng tôi không cập nhật danh sách vào báo cáo này.
- Dấu X là chỉ thời gian chưa tham gia vào thành viên Ban Bảo trợ, dấu $ là chỉ đồng USD.

Nguồn: Ban Bảo trợ GĐPT Tân Thái

Ban Bảo trợ GĐPT Tân Thái: Báo cáo Tài chính năm 2014

Khoản
Nội dung
Số tiền
A
PHẦN THU 
16.000.000, đ
B
PHẦN CHI
20.660.000, đ
1
Thăm đau Thân mẫu Anh Hồ Văn Sáng
105.000, đ
2
Phúng điếu Thân phụ Chị Nguyễn Thị Tường Hoài
600.000, đ
3
Hỗ trợ Huynh trưởng Phạm Đình Quý
1.000.000, đ
4
Thăm đau Nhạc phụ Chị Huỳnh Thị Thúy
150.000, đ
5
Thăm đau Chị Nguyễn Thị Lục
105.000, đ
6
Thăm đau Chị Hồ Thị Khê
105.000, đ
7
Hỗ trợ  Cà vạt, hoa sen cho 28 huynh trường
1.680.000, đ
8
Hỗ trợ ngành Thiếu dự Trại tại chùa Linh Ứng - Bãi Bụt
1.000.000, đ
9
Hỗ trợ GĐPT khen thưởng Đoàn sinh học giỏi
5.000.000, đ
10
Hỗ trợ GĐPT đi dã ngoại Suối Hoa (huyện Hòa Vang)
3.000.000, đ
11
Hỗ trợ Thiếu Nữ tham dự Trại Hạnh 19/6
1.000.000, đ
12
Hỗ trợ 6 HT tham dự kết khóa bậc Lực IV năm thứ 3      
600.000, đ
13
Thăm HT dự Trại Lộc Uyển 2014 tại chùa Hải Vân Sơn
200.000, đ
14
Lễ Đại tường Thân mẫu Chị Lê Thị Năm 
200.000, đ
15
Thăm đau Thân mẫu Chị Lê Thị Sa
105.000, đ
16
Phúng điếu Thân phụ Anh Ngô Văn Đình Hoài
600.000, đ
17
Hỗ trợ GĐPT tặng quà và Liên hoan cuối năm
5.000.000, đ
18
Thăm đau Thân mẫu Anh Nguyễn Ngọc Thành
110.000, đ
19
Thăm đau vợ Anh Hồ Văn Sáng
100.000, đ
C
TỒN QUỸ (1+2-3)
2.490.000, đ
1
Tồn quỹ năm 2013 chuyển sang
7.150.000, đ
2
Thu trong năm 2014
16.000.000, đ
3
Chi trong năm 2014
20.660.000, đ

Đề nghị quý Anh, Chị Thành viên hoan hỷ hoàn thành đóng góp tài chính năm 2014 và tiếp tục gắn kết đồng hành cùng Ban Bảo trợ năm 2015 và các năm sau để thực hiện tâm nguyện bảo trợ GĐPT Tân Thái được kết quả tốt đẹp.

Trước thềm năm mới Ất Mùi, Kính chúc Đại đức cố vấn vô lượng pháp lạc, vô lượng công đức, viên thành đại nguyện. Kính chúc quý Anh, Chị Thành viên Ban Bảo trợ và gia quyến trọn đầy phúc lạc, an khang thịnh vượng, cát tường như ý.

                                                                         TM. Ban Bảo trợ GĐPT Tân Thái
                                                                                       Trưởng ban

                                                                              Quảng Thời Trần Văn Sáu
Lên trên