Chào mừng Bạn đến với Blog Gia đình Phật tử Tân Thái!

Chủ Nhật, ngày 22 tháng 2 năm 2015

Vấn đáp: Trở về Đạo Phật nguyên chất để phụng sự nhân sinh

TT. Thích Nhật Từ
Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCMKính bạch chư tôn đức, phần chia sẻ sau đây sẽ được thực hiện dưới hình thức vấn đáp. Lợi thế của vấn đáp là chúng ta có thể đào sâu vào một vấn đề mà đôi lúc khi tham khảo trong sách vở hoặc trên internet chúng ta khó có thể tìm được những lời giải đáp.
Câu hỏi 1Phật giáo Việt Nam cần phải có những bước đi cụ thể gì để thoát khỏi ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc, quay lại với đạo Phật gốc?
Trả lời: Đây là câu hỏi lớn, liên hệ đến quyết định của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Do vậy, việc trao đổi dưới đây chỉ là quan điểm cá nhân của riêng tôi.
Trước hết, theo tôi, chúng ta phải mạnh dạn đánh giá lại giá trị và giới hạn của các pháp môn được Phật giáo Việt Nam tiếp nhận từ Phật giáo Trung Quốc. Khi đánh giá bằng các thống kê xã hội học cụ thể, ta sẽ rút ra được những kết luận nhất định.

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 2 năm 2015

Phương danh cúng dường xây dựng Giảng đường (2)

Trong thời gian vừa qua, Đại đức Thích Thông Đạo - Trú trì chùa Tân Thái đã tiếp nhận số tịnh tài và tịnh vật cúng dường xây dựng Giảng đường chùa Tân Thái theo danh sách dưới đây:

Số
TT
Phương danh
Địa chỉ
Số tiền
01
Nguyễn Thị Yến
Hoa Kỳ
200 USD
02
Lê Thị Năm
Canada
400 CAD
03
Phạm Thị Ri
Mân Thái
500.000, đ
04
Lê Thị Thành
Thọ Quang
500.000, đ
05
Đặng Thị Phiên
Thọ Quang
200.000, đ
06
Nguyễn Thị Bích Thu
Mân Thái
1.000.000, đ
07
Hạnh bạn Trinh
Thập phương
200.000, đ
08
Gia đình BS Đoàn Văn Thành
Mân Thái
1.300.000, đ
09
Huỳnh Thị Hữu
Vĩnh Trung
2.000.000, đ
10
Nguyễn Thị Nga
Nại Hiên Đông
500.000, đ
11
Đỗ Thị Em
Mân Thái
100.000, đ
12
Nguyễn Văn Trâm
An Hải Bắc
1.000.000, đ
13
Huỳnh Thị Tố Uyên
Thọ Quang
500.000, đ
14
Trần Thị Tỏ
Mân Thái
1.000.000, đ
15
Đặng Thị Bai
An Hải Tây
500.000, đ
16
Tôn Nữ Thục Khanh
Na Uy
500.000, đ
17
Huỳnh Thị Huê
Phước Mỹ
500.000, đ
18
Hoàng Thị Ngọc Yến
Đà Nẵng
1.000.000, đ
19
Nguyễn Thị Hiệp
Mân Thái
200.000, đ
20
Mai Thị Gái
Nại Hiên Đông
1.000.000, đ
21
Phật tử Trường
Đà Nẵng
200.000, đ
22
Phan Thị Bợ
Mân Thái
200.000, đ
23
Nguyễn Thị Hoa
Mân Thái
1.000.000, đ
24
Trần Hoàng Vinh
An Hải Tây
1.000.000, đ
25
Nguyễn Thị Cẩm Tú
An Hải Tây
1.500.000, đ
26
V/c Chị Phước
Mân Thái
200.000, đ
27
Nguyễn Thị Nuôi
An Hải Tây
200.000, đ
28
Nguyễn Thị Thà
An Hải Đông
5.000.000, đ
29
Phan Thị Bé Tý
An Hải
1.500.000, đ
30
Phan Thị Xuân
Hoa Kỳ
1.000.000, đ
31
Trần Thị Ớt
Thọ Quang
500.000, đ
32
Trần Thị Hồng Duyên
Mân Thái
500.000, đ
33
V/c Nguyễn Văn Năm
Hoa Kỳ
250 USD
34
V/c Phan Thị Sau
Hoa Kỳ
200 USD
35
Trần Thị Thái
Hoa Kỳ
50 USD
36
Lê Thị Mộng Thúy
Quán Bé Mặn, Mân Thái
50.000.000, đ
37
Đoàn Thị Suốt
Mân Thái
500.000, đ
38
Võ Thị Xuân Mai
Thọ Quang
300.000, đ
39
Nguyễn Thị Tám
Mân Thái
2.000.000, đ
40
Đặng Thị Liên
Nại Hiên Đông
5.000.000, đ
41
Phạm Công Quang
Hoàng Diệu, Đà Nẵng
5 tấn xi măng
42
Trần Thị Hiền
Mân Thái
500.000, đ
43
Lê Công Khá
Hòa Khánh Bắc
2.000.000, đ
44
Lê Công Khương
Hòa Khánh Bắc
500.000, đ
45
Đỗ Thị Mỹ Liên
Ông Ích Khiêm
5.000.000, đ
46
Phạm Thị Tha
Mân Thái
200.000, đ
47
Ngô Thị Nga
Duy Xuyên
500.000, đ
48
Phạm Thế Nam
Mân Thái
100.000, đ
49
Đặng Thị Bé
An Hải Bắc
500.000, đ
50
Nguyễn Thái Anh Thư
Phước Mỹ
500.000, đ
51
Huỳnh Văn Nổi
Mân Thái
500.000, đ
52
Phạm Thị Kim Cúc
Mân Thái
1.000.000, đ
53
Phan Thị Cho
Hoa Kỳ
3.000.000, đ
54
Trần Thị Bốn
Tân Phú
1.000.000, đ
55
Lê Thị Lũ
Mân Thái
500.000, đ
56
Trần Thị Mẫn
Mân Thái
300.000, đ
57
Nguyễn Thị Sang
Mân Thái
200.000, đ
58
Đặng Thị Quý
Mân Thái
500.000, đ
59
Trần Văn Ca
Mân Thái
1.000.000, đ
60
Nguyễn Văn Lự
Hiệu vàng Khải Hoàn
50.000.000, đ
61
Phạm Cừ
Canada
500 USD
62
Nguyễn Khắc Chinh
An Hải Bắc
1.000.000, đ
63
Đặng Văn Cát
Nại Hiên Đông
1.000.000, đ
64
Trần Thanh Tuyền
Australia
1.000.000, đ
65
Trần Thị Sương
Mân Thái
500.000, đ
66
Nguyễn Thị Dề
Thọ Quang
1.500.000, đ
67
Huỳnh Thị Yến Nhi
Thọ Quang
100 USD
68
Nguyễn Thị Kim Thu
Mân Thái
3.000.000, đ
69
Nguyễn Thị Thùy Linh
Hoa Kỳ
200 USD
70
Ngô Thị Chín
Mân Thái
1.000.000, đ
71
Nguyễn Thị Bích Thu
An Hải Bắc
1.000.000, đ
72
Đào Văn Tân
Canada
200 CAD
73
Võ Thị Lan
Hoa Kỳ
100 USD
74
Đoàn Từ thiện Sen Hồng
133 Phan Bá Phiến
7.000.000, đ
75
Trần Thị Chính
Thọ Quang
1.000.000, đ
76
Trần Thị Ba
Tân Phú
1.000.000, đ
77
Võ Thị Mua
Quang Cư
1.000.000, đ
78
Nguyễn Thị Bảy
Tân Phú
300.000, đ
79
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Tân Thuận
200.000, đ
80
Đặng Thị Nga
Mân Lập
500.000, đ
81
Lê Thị Cử
Đức
50 EURO
82
Ngô Văn Hòa
Mân Thái
2.000.000, đ
83
Trần Thị Kia (Kim)
Tổ 10 Đ, Tân Phú
1.000.000, đ

Chùa Tân Thái kính ghi công đức của quý vị. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ quý vị được vô lượng an lạc, sở nguyện viên thành.

Nguồn: Ban Hộ tự chùa Tân Thái
Lên trên