Chào mừng Bạn đến với Blog Gia đình Phật tử Tân Thái!

Thứ Ba, ngày 16 tháng 12 năm 2014

Phương danh cúng dường xây dựng Giảng đường (1)

Trong thời gian vừa qua, Ban Hộ tự đã tiếp nhận số tịnh tài và tịnh vật cúng dường xây dựng Giảng đường chùa Tân Thái bao gồm: 171.690.000 đồng, 2.300 đô la Mỹ, 800 đô la Canada, 500 đô la Úc và 24, 5 tấn xi măng theo danh sách dưới đây:

Số
TT
Phương danh
Địa chỉ
Số tiền
01
Phan Phước Tự
Tổ 10, Tân Phú, Mân Thái
1.500.000, đ
02
Nguyễn Văn Hồ
Tân Bình, Mân Thái
1.000.000, đ
03
Trần Thị Chiêm
Tổ 12, Tân An, Mân Thái
200.000, đ
04
Nguyễn Quốc Mộng Thường
Hoa Kỳ
100 USD
05
Ngô Thị Kỳ
Tân Bình 2, Mân Thái
500.000, đ
06
Hồ Thị Huê
Tân Bình 2, Mân Thái
2.000.000, đ
07
Trần Thị Thanh
Tổ 12, Mân Thái
500.000, đ
08
Nguyễn Thị Bé
Hoa Kỳ
100.000, đ
09
Trương Thị Ân
Tổ 5, Tân Thuận, Mân Thái
2.000.000, đ
10
Lê Văn Xuân
Tổ 10C - Tân Phú
500.000, đ
11
Võ Văn Mua
Mân Thái
100.000, đ
12
Ngô Thị Hồng Phượng
Tân Thuận - Mân Thái
200.000, đ
13
Nguyễn Thị Thạnh
Mân Thái
200.000, đ
14
Trương Thị Ân
Tổ 5, Tân Thuận, Mân Thái
100.000, đ
15
Lê Thị Bán
Tân Bình, Mân Thái
100.000, đ
16
Nguyễn Thị Bốn
Nại Hiên Đông
1.000.000, đ
17
Nguyễn Thị Tường Hoài
225 NgôQuyền, Mân Thái
5.000.000, đ
18
Nguyễn Thị Mỹ Thảo
354 Trưng Nữ Vương
500.000, đ
19
Phạm Thị Mỹ Trang
366 Trưng Nữ Vương
500.000, đ
20
Trần Thị Đủ
Tổ 27, Mân Thái
100.000, đ
21
Bùi Văn Sỏ
Tân Thái 4 - Mân Thái
200.000, đ
22
Trần Thị Ngọt
Quán Chay Thanh Tịnh
1.500.000, đ
23
Lê Thị Thắm
71 Huỳnh Thúc Kháng
500.000, đ
24
Lương Thị Thanh Tâm
28 Lý Văn Tố, Sơn Trà
200.000, đ
25
Lê Thị Phụng
Tổ 23A, Mân Thái
200.000, đ
26
Chúng Niệm Phật
Chùa Tân Thái
1.400.000, đ
27
Lê Thị Thu Thảo
Tổ 27A, Thọ Quang
1.000.000, đ
28
Trần Thị Nương
Tân Bình, Mân Thái
500.000, đ
29
Lê Thị Nhạc
Thọ An, Thọ Quang
200.000, đ
30
Đặng Thị Nga
26 Trương Định, Mân Thái
200.000, đ
31
Đinh Thị Giỏi
Mân Lập, Mân Thái
200.000, đ
32
Đinh Thị Đi
Mân Thái
200.000, đ
33
Lê Thị Sáu
Chúng Niệm Phật
1.000.000, đ
34
Anh Bá, Chị Chín
Mân Thái
1.500.000, đ
35
Đỗ Thị Kha
Tân Thuận, Mân Thái
100.000, đ
36
Mai Thị Cúc
Mân Thái
500.000, đ
37
Huỳnh Thị Luân
Vũng Thùng
500.000, đ
38
Chúc Hòa

400.000, đ
39
Mai Thị Minh
Thọ An, Thọ Quang
200.000, đ
40
Lê Thống Nhất
Tổ 27E, Thọ Quang
200.000, đ
41
Nguyễn Thị Châu
Tân Thuận, Mân Thái
100.000, đ
42
Nguyễn Thị Cúc
Tân Thuận, Mân Thái
100.000, đ
43
Trần Thị Đáp
Tân Phú, Mân Thái
500.000, đ
44
Thái Thị Toan
Mân Lập, Mân Thái
100.000, đ
45
Phan Thị Xuyên
Mân Thái
100.000, đ
46
Nguyễn Thị Bảy

500.000, đ
47
Hồ Thị My
Mân Thái
500.000, đ
48
Đoàn Thị Sáu
Hòa Khánh
2.000.000, đ
49
Cô Đồng
Mân Thái
100.000, đ
50
Nguyễn Văn Hội

50.000, đ
51
Ngô Thị Kỳ

100.000, đ
52
Nguyễn Thị Hòa

100.000, đ
53
Trần Thị Nhì

100.000, đ
54
Bà Đường

100.000, đ
55
Huỳnh Thị Lập

200.000, đ
56
Dương Thị Phương

100.000, đ
57
Trần Thanh Tùng

100.000, đ
58
Phạm Thị Xăn

800.000, đ
59
Huỳnh Đức Hiền
Tân An, Mân Thái
200.000, đ
60
Phạm Thị Thanh Hương
Tân Bình, Mân Thái
200.000, đ
61
Nguyễn Đức Quang
444 Núi Thành
100.000, đ
62
Nguyễn Thành Sơn
09 Nguyễn Hữu Thông
500.000, đ
63
Lê Văn Dậu
Tân Bình 2, Mân Thái
500.000, đ
64
Phạm Thị Hoa
Hoa Kỳ
100 USD
65
Tống Thị Mỹ Hạnh
Đà Nẵng
500.000, đ
66
Lê Thị Thu
Đà Nẵng
1.000.000, đ
67
Hai con của Chị Nga
Phước Mỹ
500.000, đ
68
Nguyễn Thị Cúc

1.000.000, đ
69
Nguyễn Thị Nắng

500.000, đ
70
Anh Quyến - Hoa Sen

200.000, đ
71
Lê Thị Bình - Diệu Minh
Thọ An, Thọ Quang
500.000, đ
72
Phan Thị Lan
Đà Nẵng
500.000, đ
73
Nguyễn Ngọc Bích
Đà Nẵng
500.000, đ
74
Nguyễn Thị Xích
Thọ Quang
100.000, đ
75
Lê Thị Nhị, Tam, Giọt, Nhỏ
Canada
4 tấn ximăng
76
Nguyễn Thị Hạnh
Thọ An, Thọ Quang
50.000, đ
77
Trần Thị Nhật
Mân Thái
200.000, đ
78
Lê Phan Thanh Thanh
K5/77 Lê Hữu Trác
500.000, đ
79
Huỳnh Minh Hoàng
Tổ 3,Tân Thuận, Mân Thái
200.000, đ
80
Huỳnh Thị Minh Hà
Tổ 3,Tân Thuận, Mân Thái
200.000, đ
81
Lê Phan Thanh Tuấn
K5/77 Lê Hữu Trác
200.000, đ
82
Nguyễn Thùy Trang
Tổ 3, Tân Thuận, Mân Thái
200.000, đ
83
Nguyễn Thị Mùi
Tổ 31, Mân Lập Đông
820.000, đ
84
Võ Thị Thủy
Tổ 19, An Hải Đông
410.000, đ
85
Huỳnh Thị Minh
Tổ 1, KV1, Phước Mỹ
410.000, đ
86
Chúc Bảo
Tân Thuận, Mân Thái
200.000, đ
87
Trần Thị Sáu
Tổ 1, Tân Thuận, Mân Thái
500.000, đ
88
Lê Thị Cử
Tổ 4, Tân Thuận, Mân Thái
1.000.000, đ
89
Trần Văn Thương
Tổ 4, Tân Thuận, Mân Thái
500.000, đ
90
Quảng Thế Trần Văn Nhứt
Mân Lập, Mân Thái
5.000.000, đ
91
Nguyễn Phú Bình
Tân Phú, Mân Thái
100.000, đ
92
Nguyễn Thị Hoa - Phạm Thi
80 Nguyễn Sáng, Mân Thái
1.000.000, đ
93
Nguyễn Phú Thống
Phước Mỹ
500.000, đ
94
Phan Nguyễn Thị Thu Hằng
Quận 2, TP Hồ Chí Minh
1.000.000, đ
95
Phạm Thị Chuyền
Tân Phú, Mân Thái
200.000, đ
96
Lê Thị Quá

200.000, đ
97
Phan Thị Chín
Hoa Kỳ
4.000.000, đ
98
Phan Thị Mười - Nguyễn Thuận
Hoa Kỳ
2.000.000, đ
99
Lê Thị Hiền
Phước Mỹ
500.000, đ
100
Nguyễn Mạnh
Phước Mỹ
500.000, đ
101
Nguyễn Thị Mứt
Tân Phú, Mân Thái
300.000, đ
102
Nguyễn Thị Thêm
Tân An, Mân Thái
200.000, đ
103
Đinh Thanh
Phước Mỹ
500.000, đ
104
Phạm Thị Sớt
Tân Phú, Mân Thái
100.000, đ
105
Huỳnh Thị Thu Em

100.000, đ
106
Phan Thị Sau

200.000, đ
107
Huỳnh Thị Minh

300.000, đ
108
Nguyễn Thị Tư
Tân An, Mân Thái
200.000, đ
109
Phan Thị Vân

200.000, đ
110
Phan Thị Nhu
Tân An, Mân Thái
200.000, đ
111
Nguyễn Thị Khuê, Dũng, Thủy

200.000, đ
112
Nguyễn Thị Mỹ Khê

50.000, đ
113
Trương Thị Chuyền
Mân Lập, Mân Thái
300.000, đ
114
Phạm Văn Tri - Lương Thị Xê

2.000.000, đ
115
Trần Thị Tuôi

200.000, đ
116
Phạm Thị Ánh
Thọ Quang
2.000.000, đ
117
Trần Thị Hoa
Mân Thái
1.500.000, đ
118
Nguyễn Thị Ánh Thu

200.000, đ
119
Tôn Nữ Diệu Ngọc

100.000, đ
120
Huỳnh Thị Sen

100.000, đ
121
Huỳnh Thị Chẩm
Điện Ngọc, Điện Bàn
150.000, đ
122
Lê Thị Xuân
Tân Bình, Mân Thái
300.000, đ
123
Lê Thị Mai
Tổ 15, Tân An, Mân Thái
500.000, đ
124
Đoàn Văn Tấn
Tân Thuận, Mân Thái
1.000.000, đ
125
Đoàn Thị Thu Minh
Tân Thuận, Mân Thái
2.000.000, đ
126
Đoàn Thị Thu Bình
Khuê Mỹ - Bắc Mỹ An
500.000, đ
127
Trần Thị Đàn
Tổ 12, Tân An, Mân Thái
500.000, đ
128
Võ Thị Toán
Tổ 12, Tân An, Mân Thái
200.000, đ
129
Phạm Thị Sớt
Tân Thuận, Mân Thái
100.000, đ
130
Đỗ Thị Hoa
Tân Bình, Mân Thái
100.000, đ
131
Huỳnh Thị Quyên
Tân An, Mân Thái
200.000, đ
132
Nguyễn Thị Nuôi
Tân Thuận, Mân Thái
300.000, đ
133
Nguyễn Thị Khái
Tân Thuận, Mân Thái
200.000, đ
134
Võ Thị Liễu
Tân Thuận, Mân Thái
100.000, đ
135
Trần Thanh Hùng
Quán Hùng Mập
3.000.000, đ
136
Trần Thị Điệp
Tổ 10A, Mân Thái
200.000, đ
137
Huỳnh Văn Hưng
Tổ 10A, Mân Thái
400.000, đ
138
Võ Thị An
Tân Phú, Mân Thái
200.000, đ
139
Nguyễn Văn Nhì
Canada
100 CAD
140
Trần Thị Thảo
Mân Thái
1.000.000, đ
141
Lê Thị Đấu
Mân Thái
200.000, đ
142
Phạm Thị Phú
Mân Thái
500.000, đ
143
Trần Thị Đức Hạnh
Hải Châu, Đà Nẵng
500.000, đ
144
Huỳnh Văn Xiệc-Huỳnh Thị Vân
Nại Hiên Đông
1.000.000, đ
145
Chị Hiền
Mân Thái
1.000.000, đ
146
Huỳnh Thị Rơi - Trần Văn Mười
Tổ 4A, Tân Thuận
10 baoximăng
147
Vợ chồng Mai Văn Lại
Tân Bình I, Mân Thái
2.000.000, đ
148
Võ Thị Tùng

500.000, đ
149
Trần Thị Tin
Mân Thái
500.000, đ
150
Nguyễn Thị Duôi
Hoa Kỳ
200 USD
151
Phùng Đấu
Tân Bình, Mân Thái
2 tấn xi măng
152
Lê Công Tính
Hoa Kỳ
100 USD
153
Phạm Thị Lắm
Phước Mỹ
200.000, đ
154
Lê Thị Ảnh
Phước Mỹ
100.000, đ
155
Nguyễn Thị Bốn
Thọ Quang
50.000, đ
156
Phạm Thị Hoa
Thanh Khê
50.000, đ
157
Nguyễn Cửu Thanh
Tân Thuận, Mân Thái
500.000, đ
158
Lê Quốc Trường
Nại Hiên Đông
100.000, đ
159
Đặng Văn Thành
Nại Hiên Đông
500.000, đ
160
Trần Thị Thê
Tân Thuận, Mân Thái
500.000, đ
161
Nguyễn Lê Châu
Canada
3.000.000, đ
162
Nguyễn Thị Kim Sương
Phước Mỹ
300.000, đ
163
Trương Thị Chờ
Phước Mỹ
500.000, đ
164
Nguyễn Thị Thu
Thọ Quang
1.000.000, đ
165
Trần Văn Cư
Tân An, Mân Thái
100.000, đ
166
Lê Thị Hồng - Trần Thu
An Hải Bắc
3.000.000, đ
167
Huỳnh Thị Xuân
Thọ Quang
500.000, đ
168
Đạo hữu Phước Mỹ
Phước Mỹ
200.000, đ
169
Phạm Thị Minh Tâm
`
100.000, đ
170
Võ Thị Ngọc Diệp

100.000, đ
171
Tạ Thị Minh Đức

50.000, đ
172
Nguyễn Thị Hường

50.000, đ
173
Chị Thủy

50.000, đ
174
Trịnh Thị Thanh

100.000, đ
175
Phạm Thị Lài

50.000, đ
176
Phạm Thị Kim Hồng

200.000, đ
177
Phạm Thị Cửu

50.000, đ
178
Phạm Thị Dung

50.000, đ
179
Nguyễn Thị Sẽ

50.000, đ
180
Chị Bảy

100.000, đ
181
Ngọc Thị Mỹ

50.000, đ
182
Phạm Thị Kim Yến

100.000, đ
183
Huỳnh Thị Yến

300.000, đ
184
Phan Thị Xuân
Hoa Kỳ
1.500.000, đ
185
Trần Thị Gần
Tân Thuận, Mân Thái
200.000, đ
186
Vợ chồng Nguyễn Mạnh
Tổ 16A2, Mân Thái
1.000.000, đ
187
Trần Thị Dừa
Quang Cư, Thọ Quang
1.000.000, đ
188
Gia đình Đào Văn Tân
Canada
300 CAD
189
Phan Thị Kim Phụng
25/1 Trương Định
500.000, đ
190
Trần Thị Ấm
Tân An, Mân Thái
200.000, đ
191
Nguyễn Thị Đưa
Tổ 12, Tân An, Mân Thái
200.000, đ
192
Phạm Thị Mai
14 Nguyễn Sáng, Mân Thái
200.000, đ
193
Nguyễn Đức Lê Minh
Tổ 19A, Tân Bình
500.000, đ
194
Huỳnh Thị Chẩm
Ngân Câu, Điện Ngọc
4.100.000, đ
195
Mai Phước Dũng
TP Hồ Chí Minh
1.000.000. đ
196
Lê Văn Nhỏ
Tổ 9A1,Tân Phú, Mân Thái
300.000, đ
197
Đoàn Thị Bích Vân
51A, An Hải 15
500.000, đ
198
Trần Văn Sáu - Phạm Thị Đệ
31 Lê Văn Thứ - Mân Lập
3.000.000, đ
199
Huỳnh Thị Phường
Australia
50 AUD
200
Huỳnh Ngọc Chiến
Hoa Kỳ
50 AUD
201
Lê Thị Tám
Tân Phú, Mân Thái
500.000, đ
202
Phan Thị Nhạn
215 Ngô Quyền
100.000, đ
203
Mai Thị Đắt
Tân An, Mân Thái
200.000, đ
204
Tâm Cán Trần Thị Mẫn
Phước Mỹ
150.000, đ
205
Chị Lan (Bạn của Bê)
Oklahoma
50 USD
206
Nhuận Trang Nguyễn Thị Thùy
Tân Thuận, Mân Thái
50 USD
207
Lê Thị Kiểu
Tổ 19D,Tân Bình,Mân Thái
200.000, đ
208
Trần Thị Thu
Tổ 19D,Tân Bình,Mân Thái
200.000, đ
209
Quảng Tín Võ Văn Tri
Hoa Kỳ
300 USD
210
Hà Văn Hữu
Hoa Kỳ
100 USD
211
Trần Văn Mười
Canada
500.000, đ
212
Nguyễn Văn Cận
Tân An, Mân Thái
300.000, đ
213
Trần Thị Bốn
Tân Phú, Mân Thái
300.000, đ
214
V/c Huỳnh Văn Dũng
Hoa Kỳ
100 USD
215
Đới Thị Thanh Bình
113 Ngô Chí Hòa
200.000, đ
216
Diệu Âm Chúc Phú
Đà Nẵng
5.000.000, đ
217
Diệu Âm Chúc Trâm
Đà Nẵng
1.000.000, đ
218
Chúc Hương Phạm Thị Ớt
Hoa Kỳ
1.000.000, đ
219
Quảng Ba Hồ Thị Huê
Mân Thái
3.000.000, đ
220
Lê Thị Lụa
Australia
2.000.000, đ
221
Trần Huỳnh Dần
Hoa Kỳ
50 USD
222
Trần Thị Nga
Hoa Kỳ
50 USD
223
Chúc Hương Võ Thị Lan
Hoa Kỳ
100 USD
224
Lê Thị Thương
Mân Thái
2.000.000, đ
225
Đào Thị Thanh Mai
Thọ Quang
1.000.000, đ
226
Nguyễn Thị Thành
Nại Hiên Đông
2.000.000, đ
227
Ngô Thị Tuyết Hoa
Mân Thái
200.000, đ
228
Đặng Thị Đơn
Mân Thái
1.000.000, đ
229
Lê Thị Liễu
Hoa Kỳ
1.000.000, đ
230
Nguyễn Hữu Nhân
Hải Châu
500.000, đ
231
Nhóm Hoa Sen nhí
Nại Hiên Đông
1.050.000, đ
232
Gia đình Thị Dương
Hải Châu
500.000, đ
233
Phạm Thị Huệ
Hải Châu
1.000.000, đ
234
Lê Thị Sáng
Mân Thái
2 tấn xi măng
235
Trần Văn Để
Tổ 10A3,Tân Phú
500.000, đ
236
Hồ Bình
117 Lê Văn Thứ
2.000.000, đ
237
Vợ chồng Tâm - Lệ
Đoàn Thiện Sinh
5 tấn xi măng
238
Vợ chồng Võ Thị Ánh Hồng
Hoa Kỳ
100 USD
239
Trương Thị Sỹ
Tân Thuận, Mân Thái
1.500.000, đ
240
Lê Văn La
Hoa Kỳ
1 tấn xi măng
241
Huỳnh Văn Sáo
Canada
300 CAD
242
Phạm Nguyễn Linh Chi
Con HT Hoa
100.000, đ
243
Dương Thị Chậm
An Hải Đông
50.000, đ
244
Đoàn Thị Hát
Tổ 10 B, Tân Phú
500.000, đ
245
Nồi cháo Phước Thiện
Mân Thái
1.000.000, đ
246
Võ Thị Thu Hoa
Đan Mạch
100 USD
247
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Hoa Kỳ
500 USD
248
Cao Thị Mua
Tân Phú, Mân Thái
500.000, đ
249
Huỳnh Văn Tuyên
Tân An, Mân Thái
500.000, đ
250
Lê Văn Minh
Tân Thuận, Mân Thái
1.000.000. đ
251
Gia đình Thầy Thông Đạo
Quế Phú, Quế Sơn
4.000.000, đ
252
Ngô Thị Hậu
Sơn Trà
500.000, đ
253
Dương Cát Hiền
Tân Thuận, Mân Thái
1.000.000, đ
254
V/c Nguyễn Văn Mai
Hoa Kỳ
3.000.000, đ
255
Võ Văn Khởi
Hoa Kỳ
1.000.000, đ
256
Trần Thị Thủy - Ng:Trung Thành
Tân Phú, Mân Thái
2.000.000, đ
257
Phạm Thị Hà
Thọ An, Thọ Quang
1 tấn xi măng
258
Phạm Văn Liễn
Tổ 19, Tân Bình 2
1.000.000, đ
259
Trần Thị Minh Tâm
Australia
100 AUD
260
Cô Bảy Hoàng
Australia
50 AUD
261
Cô Tín
Australia
50 AUD
262
V/c Cô Buôn - Chú Luận
Hoa Kỳ
1.000.000, đ
263
Cô Bảy Chiêm + V/c Anh Tư
Australia
200 AUD
264
Phạm Thị Hà (lần 2)
Thọ An, Thọ Quang
1 tấn xi măng
265
Phạm Thị Mỹ Lệ
Thọ Quang
300.000, đ
266
Nguyễn Thị Hòa
Tân Thuận, Mân Thái
500.000, đ
267
Trần Thị Đáp
Tân Phú, Mân Thái
500.000, đ
268
Lê Thị Thanh
Mân Lập, Mân Thái
300.000, đ
269
Photo Thanh
Hoa Kỳ
200 USD
270
Huỳnh Thị Thưởng
Thọ An, Thọ Quang
400.000, đ
271
Lê Thị Cẩm
Thọ An, Thọ Quang
300.000, đ
272
V/c Cứ Giang
Canada
2.000.000, đ
273
V/c Nguyễn Văn Thanh
Tân Bình, Mân Thái
500.000, đ
274
V/c Ánh - Ly
Tân Bình, Mân Thái
1 tấn xi măng
275
Bùi Văn Tư
Canada
100 CAD
276
Lê Thị Sáu
Tân Thuận, Mân Thái
2.000.000, đ
277
Phan Công Quang
Hải Châu
5 tấn xi măng
278
Thân mẫu Thầy Chúc Tâm
Duy Phước, Duy Xuyên
2 tấn xi măng
279
Thầy Chúc Tâm
Chùa Tân Thái
5.500.000, đ
280
Đinh Thị Xin
Tân Phú, Mân Thái
200.000, đ
281
Trần Thị Nhì
Tân Phú, Mân Thái
200.000, đ
282
Phật tử Vô danh
Hoa Kỳ
100 USD
283
Mai Thị Minh
24 Vũ Tông Phan
1.000.000, đ

Ban Hộ tự chùa Tân Thái kính ghi công đức của quý vị. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ quý vị được vô lượng an lạc, sở nguyện viên thành.

Nguồn: Ban Hộ tự chùa Tân Thái
Lên trên